Sprawozdania

Sprawozdania Fundacji Pozytywnych Zmian:

Rok 2018:   merytoryczne   finansowe

Rok 2017:   merytoryczne   finansowe

Rok 2016:   merytoryczne   finansowe

Rok 2015:   merytoryczne   finansowe

Rok 2014:   merytoryczne   finansowe

Rok 2013:   merytoryczne   finansowe

Rok 2012:   merytoryczne   finansowe

Otrzymane wpłaty z 1% podatku za 2016 r.: 2211,6 zł