Kim jesteśmy?

Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy / edukujemy / pomagamy

Fundacja Pozytywnych Zmian powstała w 2012 roku w Bielsku-Białej z inicjatywy Anny Chęć i Aliny Kuli.

Naszym celem jest przeciwdziałanie wszelkiej przemocy oraz dyskryminacji wobec kobiet, nastolatek i dziewczynek zarówno w życiu osobistym, jak i w sferze publicznej.
Działamy na rzecz równości kobiet i mężczyzn, a także monitorujemy stosowanie prawa tym zakresie. W naszej działalności kierujemy się przekonaniem, że prawa kobiet są integralną i niezbywalną częścią podstawowych praw człowieka i wolności. Ważną rolę w naszej pracy odgrywają również szeroko rozumiane działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty i publikacje) podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy oraz wspieranie równości i różnorodności.

Równość. Różnorodność. Szacunek – to nasze najważniejsze wartości.

Trzy podstawowe obszary działań Fundacji Pozytywnych Zmian to:

Wierzymy, że pozytywne zmiany są możliwe na każdym etapie rozwoju społecznego. Wiemy, że metodą małych kroków można doprowadzić do dużych zmian. Chcemy współpracować ze wszystkimi osobami i organizacjami, których celem jest świat wolny od przemocy.

Nasza Fundacja należy do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, Antyprzemocowej Sieci Kobiet oraz międzynarodowej sieci Girls Rock Camp Alliance.

Działamy po to, aby nasze społeczeństwo było wolne od przemocy, oparte na równości kobiet i mężczyzn i świadome swoich praw. Równość, Różnorodność, Szacunek – to nasze najważniejsze wartości.