Listopad 19, 2018

Nowy raport Fundacji

Prezentujemy Państwu nasz nowy raport: „Orzekanie w sądach obowiązku uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych. Raport z monitoringu w województwie śląskim”.

Fundacja Pozytywnych Zmian od ponad 7 lat podejmuje działania związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.

Monitorujemy instytucje publiczne, sprawdzamy jaka pomoc udzielana jest osobom doświadczającym przemocy oraz jakie wyroki zapadają w sprawach o znęcanie z art. 207 Kodeksu Karnego. Analizując orzecznictwo sądów, największą uwagę zwracamy na wymiar kar i środki karne związane z izolacją sprawcy.

Ważną kwestią jest również orzekanie obowiązku uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawcy przemocy. Temu zagadnieniu Fundacja przyjrzała się szczegółowo, a wnioski z monitoringu zostały zawarte w najnowszym raporcie.

Podstawowym celem każdego programu korekcyjno-edukacyjnego jest powstrzymanie sprawcy przed dalszym stosowaniem przemocy wobec osoby najbliższej.

W trakcie programu sprawcy uczą się m.in. jak rozpoznać zachowania będące przemocą domową, przyjąć odpowiedzialność za stosowanie przemocy wobec bliskich, przerwać cykl przemocy domowej, rozwiązywać konflikty rodzinne bez stosowania przemocy, rozpoznawać własne uczucia i okazywać je innym członkom rodziny w pozytywny i efektywny sposób.

Udział w programie jest zatem ważnym elementem w zmianie postawy sprawcy, prowadzącym do zaprzestania stosowania przez niego przemocy w każdej z jej form (psychiczna,  fizyczna,  ekonomiczna,  seksualna, symboliczna).

Sądy mogą orzec obowiązek uczestnictwa w takim programie każdemu skazanemu za znęcanie z art. 207 k.k.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, iż udział w oddziaływaniach powinien być obligatoryjny dla każdej osoby skazanej o znęcanie, i wskazuje, iż “Oddziaływania i praca ze sprawcą oraz oduczenie się stosowania przemocy jest kluczowe dla przeciwdziałania kolejnym zachowaniom przemocowym”.

Co wynika z danych otrzymanych z sądów oraz z placówek z woj. śląskiego, w których realizowane są oddziaływania korekcyjno-edukacyjne?

Według danych z 25 powiatów woj. śląskiego w ciągu ostatnich 8 lat na udział w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych zostało skierowanych wyrokiem sądu lub na wniosek kuratora 1198 osób.
Dane z powiatów są wyższe od danych z samych sądów, ponieważ zawierają wszystkie skierowania do udziału w oddziaływaniach, nie tylko te, gdzie sąd zobowiązuje skazanego, zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności.

Sądy z woj. śląskiego podają że:

– w latach 2015-2016 udział w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych orzeczono 196 razy na 2218 wyroków skazujących z art. 207 k.k., a w latach 2012-2014 – 133 sprawców otrzymało obowiązek uczestnictwa w oddziaływaniach na 2647 wyroków skazujących.

– co roku średnio zapada 1100 wyroków skazujących za znęcanie z art. 207 k.k.

Przez ostatnie 5 lat obowiązek uczestnictwa  w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawcy przemocy, sądy śląskie orzekały (średnio) wobec 80 sprawców rocznie!

Naszymi działaniami chcemy zwrócić uwagę na ogromną rolę wymiaru sprawiedliwości w zmniejszeniu skali przemocy. To, jaki wyrok zostanie orzeczony w sprawie o znęcanie się, jest sygnałem dla innych stosujących przemoc, wskazując na ciężar sprawy, jednocześnie wymiar kary ma dawać osobie pokrzywdzonej poczucie sprawiedliwości.

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce, 73-86% wyroków za znęcanie, orzekana jest z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, środki izolujące sprawcę od osoby pokrzywdzonej takie jak zakaz zbliżania czy nakaz opuszczenia lokalu orzekane są w 4-7%. Powoduje to, że sprawcy latami znęcają się nad rodziną czując się bezkarnie.

Rzecznik Praw Obywatelskich rekomenduje:
„Konieczne jest ciągłe zwiększanie świadomości przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, tak, aby zwiększyć liczbę orzeczeń nakazujących uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych”.

Informacje o konieczności zwiększenia liczby orzekania obowiązku uczestnictwa w programie znaleźć można również w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
Mówią o tym zapisy rekomendacji w sprawozdaniu z realizacji w województwie śląskim zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie jest ogromnym problem społecznym i należy podejmować wszelkie działania, aby chronić i zapewnić bezpieczeństwo osobom jej doświadczającym.

Pobierz Raport.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statysty cznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wchodząc na stronę akceptuję Politykę prywatności

Skip to content