Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Jesteś tutaj:

Reagujemy Przeciwko Przemocy - wykład/warsztatWarsztat
Praktyczne warsztaty, na których osoby uczestniczące znajdą odpowiedzi na pytania z zakresu pracy z przeciwdziałaniem
przemocy.
Uczestnicy/uczestniczki: osoby, które, na co dzień pracują z tematem przeciwdziałania przemocy - nauczyciele, urzędnicy,
sędziowie.
Czas trwania: 6 godz.


Wykład
Wykład, na którym zostaną przedstawione wyniki monitoringów, rekomendacje oraz dobre praktyki z zakresu przeciwdziałania
przemocy. W trakcie wystąpienia przewidziana jest krótka sesja pytań i odpowiedzi.
Uczestnicy/uczestniczki: osoby, które, na co dzień pracują z tematem przeciwdziałania przemocy - nauczyciele, urzędnicy,
sędziowie.
Czas trwania: 45 min.-1,5h
Program i czas trwania wykładu dostosowujemy do potrzeb instytucji zlecającej.