Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Jesteś tutaj:

Bezpieczni w sieciCelem warsztatu „Bezpieczni w sieci. Warsztat z cyberbezpieczeństwa" jest podniesienie świadomości i umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom w sieci oraz przedstawienie metod bezpiecznego korzystania z internetu.
Warsztaty mogą mieć charakter ogólny (przegląd zagrożeń i metody przeciwdziałania) lub dotyczyć jednego konkretnego tematu np.: cyberprzemoc i jej przeciwdziałanie, kreatywne wykorzystanie sieci, „attention economy” czyli zarządzanie uwagą, bezpieczne
korzystanie z mediów społecznościowych.

Uczestnicy/uczestniczki: dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców.
Możliwe są 3 warsztaty prowadzone jeden po drugim: dla dzieci, nauczycieli, rodziców.
Czas trwania: 2-4 godzin.