Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Jesteś tutaj:

ekspertki/eksperci

Renata Szczepańska – psycholożka, specjalistka z dziedziny wiktymologii, konsultantka w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z sektorem finansów publicznych, pracowniczka samorządowa z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Autorka Programu Przeciwdziałania Przemocy „DOŚĆ PRZEMOCY” (nagrodzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i UNDP w 1997 roku). Współautorka publikacji: „O pomocy osobom pokrzywdzonym w Polsce – wdrażanie programów w powiatach i samorządach gminnych” (2002); „Poszanowanie godności ofiar przestępstw” (2002); „Interdyscyplinarność działań jako warunek skutecznej pomocy ofiarom przestępstw” w: praca zbiorowa pod red. T. Cieleckiego, J. B. Banach-Gutierrez, A. Suchorskiej „Pozycja ofiary procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe” (2008). Mediatorka i ekspertka – uczestniczka grupy zadaniowej powołanej przez Prezesa Rady Ministrów, działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości do opracowania założeń krajowego programu pomocy ofiarom przestępstw od 2006-2008. Koordynatorka na teren województwa śląskiego Programu Pilotażowego Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw (09.2007–30.06.2008 r.)

Monika Wieczorek – radczyni prawna. Współpracowała m.in. z Fundacją Feminoteka w zakresie pomocy prawnej dla kobiet doświadczających przemocy. Współredaktorka raportu „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych” powstałego w ramach projektu „Monitoring stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości przepisów prawa antydyskryminacyjnego". Autorka komentarzy eksperckich z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i praw człowieka. Publikowała m.in. w „Rzeczpospolitej" i „Dzienniku Gazety Prawnej”.

Wojciech Kłosowski - ekspert samorządowy, specjalista w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, lokalnych i regionalnych polityk społecznych oraz rewitalizacji miast. Od ponad 20 lat pracuje jako doradca władz samorządowych. Autor i współautor licznych, strategicznych planów dotyczących rozwoju miast i regionów w Polsce i kilku innych krajach, w tym – programów rewitalizacji obszarów miejskich. Obecnie wspiera jako ekspert procesy rewitalizacji w Łodzi oraz Gorzowie Wielkopolskim. 

Agnieszka Podgórska

DARMOWE PORADY PRAWNE:

Katarzyna Małacha-Kardasz – absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz  podyplomowych studiów o kierunku „Prawo w ochronie zdrowia" na Uniwersytecie Śląskim. Aktualnie studentka historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Posiada pięcioletnie doświadczenie nabyte podczas pracy w kancelarii adwokackiej. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz językiem włoskim w stopniu komunikatywnym.

Monika Ramlow – absolwentka prawa oraz podyplomowych studiów o kierunku „Prawo w ochronie zdrowia" na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Posiada pięcioletnie doświadczenie nabyte podczas pracy w kancelarii radcy prawnego oraz kancelariach adwokackich. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz językiem włoskim w stopniu komunikatywnym.