Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Działania instytucjonalne w ramach dofinansowania z Fundacji im. Stefana Batorego
Od marca do grudnia 2018 r. nasze działania możliwe są dzięki dofinansowaniu z Fundacji im. Stefana Batorego na działania instytucjonalne.


Dofinansowanie pozwala na kontynuowanie naszych działań, związanych z przeciwdziałaniem przemocy, prowadzeniem punktu interwencyjnego, edukacją i monitorowaniem sądów w zakresie orzecznictwa wyroków za przemoc.
Również, w ramach dofinansowania, wydany zostanie raport dotyczący kierowania przez sądy sprawców przemocy na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
Art. 207 - Artystyczna Grupa Antyprzemocowa przygotowuje zaangażowany spektakl teatralny pt. UKRYTE, który skierowany jest do sędziów.
Przygotowana zostanie również oferta warsztatowo szkoleniowa Fundacji, przeprowadzimy zbiórkę publiczną na Artystyczną Grupę Antyprzemocową.