Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Art. 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa

Art. 207 - Artystyczna Grupa Antyprzemocowa jest nieformalną grupą osób, które od września 2015 roku, wspólnie działają przeciwko przemocy przy wsparciu Fundacja Pozytywnych Zmian. Ich celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet za pomocą środków teatralnych, parateatralnych i happenerskich. Członkowie i członkinie grupy zwracają uwagę na przemoc mężczyzn wobec kobiet  i podzielają przekonanie, że problemu nie da się rozwiązać bez udziału mężczyzn.

Jeszcze przed rozpoczęciem działań członkowie grupy odbyli wizytę studyjną w Islandii, i spotkali się z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, zajmujących się problemem przemocy wobec kobiet. Z ich pomocą przygotowali plan działania i określili priorytety.

Art. 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa zadebiutowała organizacją happeningów, które towarzyszyły prezentacji wyników monitoringu śląskich sądów rejonowych pod kątem rozpraw z art. 207 w Katowicach i Warszawie.

Aktualności: Art. 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa

28. 11. 2015

Happening przed Sądem Rejonowym dla m. Warszawy i debata w Fundacji Feminoteka

25 listopada 2015 r. był początkiem 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć oraz Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. W ten właśnie dzień Fundacja Pozytywnych Zmian zorganizowała w Warszawie dwa wydarzenia dotyczące tematu przemocy domowej