Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Jesteś tutaj:
  • Kiedy będą bezpieczne? Kobiety doświadczające przemocy vs system prawny

Kiedy będą bezpieczne? Kobiety doświadczające przemocy vs system prawny

14. 05. 2017

Droga do wolności i bezpieczeństwa?
Pani Joanna przez lata była bita i poniżana przez męża. Podejmowała próby uwolnienia się od oprawcy. Niestety, w pewnym momencie wyczerpała już wszystkie możliwości sądowo-prawne i wtedy...

Jaki finał miała ta historia?

Dowiecie się tego po przeczytaniu naszego raportu z monitoringu sądów rejonowych w woj. śląskim w zakresie rozpraw z art. 207 kodeksu karnego tj. znęcania się nad osobą najbliższą. Publikacja raportu planowana jest jeszcze w maju.  To nasz drugi raport z monitoringu śląskich sądów, jest on kontynuacją naszych badań i porównuje wyniki tych badań przed i po nowelizacji prawa w tym zakresie. Zawiera również dane dotyczące orzecznictwa z zakresu art. 207 kk w całej Polsce.

Rys. Monika Soból

Wspólny powrót z sądu do domu?
W Polsce – nawet po założeniu przez pokrzywdzoną sprawy; nawet, jeśli sąd uzna, że dowody są wystarczające (muszą być naprawdę bardzo mocno i niepodważalne) i nawet, jeśli sprawca uznany zostaje za winnego – nie oznacza to wcale, że sytuacja kobiety doświadczającej przemocy się poprawi.

Najczęściej oprawca otrzyma wyrok w zawieszeniu, co niestety w znakomitej większości oznacza, że już po rozprawie kobieta i jej kat razem wracają do domu.

Czy ktoś interesuje się tym, co dzieje się później?

Czy kobieta, która latami słyszała, żeby nikomu o przemocy nie mówić, bo i tak jej to nic nie pomoże, po takim wyroku i powrocie do domu zgłosi kolejne przypadki znęcania?

Czy wyrok w zawieszeniu bez zakazu zbliżania, nakazu opuszczenia lokalu czy obowiązkowego ukończenia specjalnego programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy ma jakikolwiek sens?

Czy sądy orzekają środki probacyjne i w jakiej skali?

Czy wyrok w zawieszeniu dla sprawcy nie jest równy wyrokowi życia w strachu, przemocy i zagrożeniu lub wręcz jest wyrokiem śmierci dla pokrzywdzonej?

Praca sądów
Zajmując się od lat przemocą wobec kobiet wiemy, że to od wyroku sądu zależy, czy osoba pokrzywdzona będzie mogła w końcu uwolnić się od przemocy i żyć w poczuciu bezpieczeństwa, co jest jednym z podstawowych praw człowieka.

Praca sądów i orzekane wyroki są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem przemocy i są ostateczną, a często jedyną formą pomocy osobom pokrzywdzonym. Jednym z najważniejszych działań dążących do zmniejszenia procederu przemocy domowej są działania prawne, skarżenie i skazywanie przestępców (sprawców przemocy), nakazy opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną, zakazy zbliżania się sprawcy do pokrzywdzonej czy uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym pod groźbą odwieszenia wyroku orzeczonego z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.

I tu pojawia się szereg pytań:

Czy w Polsce system sądownictwa prawidłowo orzeka w sprawach dotyczących osób doświadczających przemocy?

Czy głównym celem wyroku jest ochrona osoby doświadczającej przemocy?

Czy sprawa i wyrok to droga do uwolnienia się od oprawcy?

Czy wyrok skazujący zmienia życie osoby doświadczającej przemocy?

A czy zmienia życie sprawcy?

Monitoring śląskich sądów
Wciąż szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Dlatego jesteśmy organizacją strażniczą i monitorujemy prace śląskich sądów w tym zakresie już od 2012 roku. Analizujemy wyroki sądowe, monitorujemy prace sądów, prowadzimy obserwacje spraw sądowych. Przeprowadziłyśmy dwa monitoringi orzeczeń sądowych wydawanych w sprawach za przemoc domową na Śląsku i w Polsce. Pierwszy, obszerny raport wydałyśmy w 2015 r. i obejmował okres trzech lat 2012-2014

Wyniki naszego pierwszego raportu były zatrważające:

- Ponad 90 % wyroków orzekanych w sprawach z art. 207 k.k. (znęcanie się nad osobą najbliższą) jest wydawanych „w zawieszeniu”.

- Spośród 245 sędzi i sędziów orzekających w sprawach karnych zaledwie 34 wzięło udział w szkoleniach z tematu przemocy w rodzinie (14 %)

- 2432 wyrokom wydanym z warunkowym zawieszeniem wykonania kary towarzyszyły zaledwie 133 skierowania sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym (5,5 %)

- 2432 wyrokom wydanym z warunkowym zawieszeniem wykonania kary towarzyszyły zaledwie 102 nakazy opuszczenia przez sprawcę lokalu (4%)

Nasz pierwszy raport w całości dostępny jest tutaj.

Nowelizacja prawa
Za nami kilka nowelizacji prawa karnego. Pierwsza weszła w życie 1 lipca 2015 r., i kolejne w 2016 r. M.in. zmianie uległ zapis dotyczący warunkowego zawieszenia kary, wprowadzono nowy artykuł dotyczący ograniczenia wolności i dodano środki karne.

Czy coś się faktycznie zmieniło?

Czy i jakie zmiany w praktyce przyniosła nowelizacja prawa?

Odpowiedź na te pytania znajdziecie w naszym nowym raporcie, który zawiera dane z 2015 i 2016 r.

Publikacja raportu z monitoringu wszystkich sądów rejonowych w woj. śląskim w zakresie wyroków z art. 207 kk tj. znęcania się nad osobą najbliższą w latach 2015-16 i zmian w orzecznictwie już wkrótce! 

Raport jest częścią naszych szerokich działań pn. „Temida przeciwko przemocy” na rzecz poprawy sytuacji osób doświadczających przemocy z perspektywy prawnej i sądowej – więcej tutaj.

Problem przemocy
W Polsce problem tzw. przemocy domowej jest problemem o ogromnej skali. Dane prof. Beaty Gruszczyńskiej mówią o blisko milionie Polek doświadczających przemocy każdego roku. Ze statystyk wynika także, że codziennie przynajmniej jedna z nas umiera w skutku tak zwanych "nieporozumień domowych". To musi się zmienić!

18 maja zapraszamy kobiety doświadczające przemocy na bezpłatny warsztat, podczas którego zostanie omówiony przebieg postępowania karnego od chwili jego zainicjowania aż do prawomocnego zakończenia. Poprowadzą go adwokatki i psycholożka.

Jesteśmy organizacją antyprzemocową - pomagamy kobietom doświadczającym przemocy.
Nasze motto brzmi: „Krok za krokiem do świata bez przemocy: kontrolujemy/edukujemy/pomagamy".

Nie otrzymujemy żadnych publicznych środków. Dlatego bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia, aby móc dalej pomagać osobom doświadczającym przemocy.
Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania,
wpłać darowiznę lub ustaw comiesięczną stałą wpłatę. Naprawdę, ważna jest każda złotówka!