Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Artykuł 207 KK - Monitoring śląskich sądów

Działania dotyczące monitorowania sądów Fundacja Pozytywnych Zmian rozpoczęła we wrześniu 2014 roku, projektem pod nazwą "Art. 207 kk - znęcanie się nad osobą najbliższą - monitoring śląskich sądów".
Przeprowadzono monitoring sądów rejonowych na terenie woj. śląskiego w zakresie wyroków sądowych wydanych z art. 207 kodeksu karnego tj. znęcanie się nad osobą najbliższą, wydanych w latach 2012-2014. Porównano z danym z całej Polski.

Monitoring prowadzony był następujaco:
- do Sądów Rejonowych, Krajowej Szkoły Sądownictwa zostały wysłane wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczące szerokiego zakresu pracy sądów, programu aplikacji sędziowskiej, orzekania z art. 207 KK, uwzględniając aspekt przemocy wobec kobiet;
- informacje dotyczące orzeczeń sądowych z art. 207 z terenu całej Polski pozyskano z Ministerstwa Sprawiedliwości;

- wolontariusze i wolontariuszki uczestniczyły/li w rozprawach w charakterze publiczności (Fundacja nadal prowadzi obserwacje rozpraw z art. 207 KK).

W ramach projektu zostały zorganizowane w roku 2014 i w pierwszym kwartale 2015 szkolenia dla obserwatorek i obserwatorów sądowych. Szkolenia odbyły się w Bielsku-Białej, Katowicach, Gliwicach, i Częstochowie w listopadzie i grudniu 2014 r.

 

Projekt zakończył się publikacją raportu zawierającego wnioski i rekomendacje. 

Fundacja kontynuuje działania związane z monitoringiem wymiaru sprawiedliwości.


Drugi monitoring zawiera dane za 2015 i 2016 r. oraz porównano orzekanie z art. 207 KK z poprzednim raportem.  
Drugi raport z monitoringu orzekanych spraw z art. 207 k.k. za lata 2015-2016 opublikowano w maju 2017 r.

Fundacja prowadzi ciągłe działania związane z uczestnictwem w rozprawach sądowych. Obecnie przede wszystkim uczestniczymy w rozprawach osób pokrzywdzonych przemocą w chcrakterze sooby wskazanej. 
Jeżeli chcesz abyśmy były z Tobą na rozprawie prosimy o kontakt:
Alina Kula –  tel. 695176240, alina.kula@pozytywnezmiany.org
W Fundacji świadczymy również darmowe porady prawne


DLA WOLONTARIUSZEK/WOLONTARIUSZY

Zachęcamy do współpracy i obserwacji rozpraw sądowych razem z nami, na terenie całego kraju. Można również odbyć u nas praktyki studenckie (uczestnicząc w rozprawach w miejscu swojego zamieszkania).
Kontakt:
Alina Kula –  tel. 695176240, alina.kula@pozytywnezmiany.org

Formularz wprowadzania danych dla obserwatorek/obserwatorów sądowych

 

 

 

Aktualności: Artykuł 207 KK - Monitoring śląskich sądów

17. 11. 2015

Art. 207 k.k. - znęcanie się nad osobą najbliższą. Publikacja raportu z monitoringu śląskich sądów rejonowych

Fundacja Pozytywnych Zmian przeprowadziła w ostatnim roku monitoring wszystkich 29 sądów rejonowych w woj. śląskim w zakresie rozpraw z art. 207 kodeksu karnego tj. znęcania się nad osobą najbliższą. Monitoring dotyczył okresu od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Fundacja przeanalizowała ponad 500 wyroków sądowych i wzięła udział w 29 rozprawach w charakterze publiczności.

15. 11. 2015

„Po wyroku przemoc trwa dalej" - happening pod budynkiem Sądu Okręgowego w Katowicach

19 listopada 2015 r. o godz. 13:00 pod budynkiem Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 odbędzie się happening pt. „Po wyroku przemoc trwa dalej", przygotowany przez członków ART 207 Artystycznej Grupy Antyprzemocowej i Fundację Pozytywnych Zmian z Bielska-Białej.

07. 07. 2015

Obserwacje, które zmienią sądową rzeczywistość

Trzy pytania do Aliny Kuli, koordynatorki projektu „Art. 207 KK - znęcanie się nad osobą najbliższą - monitoring śląskich sądów"

28. 05. 2015

Obserwuj rozprawy sądowe z Fundacją Pozytywnych Zmian

Fundacja Pozytywnych Zmian prowadzi monitoring sądów rejonowych na terenie woj. śląskiego w zakresie wyroków sądowych wydanych z art. 207 kodeksu karnego, tj. znęcanie się nad osobą najbliższą.

03. 09. 2014

Nowy projekt „Art. 207 KK - znęcanie się nad osobą najbliższą - monitoring śląskich sądów"

Przemoc w rodzinie jest w Polsce problemem o olbrzymiej skali. Jednym z najważniejszych działań dążących do zmniejszenia tego procederu są działania prawne - skarżenie i skazywanie przestępców (sprawców przemocy), nakazy eksmisji czy uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym pod groźbą odwieszenia wyroku.