Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Artykuł 207 KK - Monitoring śląskich sądów

Działania dotyczące monitorowania sądów Fundacja Pozytywnych Zmian rozpoczęła we wrześniu 2014 roku, projektem pod nazwą "Art. 207 kk - znęcanie się nad osobą najbliższą - monitoring śląskich sądów".
Przeprowadzono monitoring sądów rejonowych na terenie woj. śląskiego w zakresie wyroków sądowych wydanych z art. 207 kodeksu karnego tj. znęcanie się nad osobą najbliższą, wydanych w latach 2012-2014. Porównano z danym z całej Polski.

Monitoring prowadzony był następujaco:
- do Sądów Rejonowych, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zostały wysłane wnioski o informację publiczną dotyczące szerokiego zakresu pracy sądów, programu aplikacji sędziowskiej, orzekania z art 207 KK, uwzględniając aspekt przemocy wobec kobiet;
- informacje dotyczące orzeczeń sądowych z art 207 z terenu całej Polski pozyskano z Ministerstwa Sprawiedliwości;

- wolontariusze i wolontariuszki uczestniczyły/li w rozprawach w charakterze publiczności (Fundacja nadal prowadzi obserwacje rozpraw z art. 207 KK).

W ramach projektu zostały zorganizowane w roku 2014 i w pierwszym kwartale 2015 szkolenia dla obserwatorek i obserwatorów sądowych. Szkolenia odbyły się w Bielsku-Białej, Katowicach, Gliwicach, i Częstochowie w listopadzie i grudniu 2014 r.

Projekt zakończył się publikacją raportu zawierającego wnioski i rekomendacje. Fundacja kontynuuje działania związane z monitoringiem wymiaru sprawiedliwości.
Drugi raport z monitoringu orzekanych spraw z art. 207 k.k. za lata 2015-2016 opublikowano w maju 2017 r.
Analizujemy wyroki sądowe, uczestniczymy w rozprawach jako publiczność, osoba zaufania czy strona społeczna. 


DLA WOLONTARIUSZEK/WOLONTARIUSZY

Zachęcamy do współpracy i obserwacji rozpraw sądowych razem z nami, na terenie całego kraju. Można również odbyć u nas praktyki studenckie (uczestnicząc w rozprawach w miejscu swojego zamieszkania).
Kontakt:
Alina Kula –  tel. 695176240, alina.kula@pozytywnezmiany.org


Poniżej znajduje się plik do pobrania z aktualną listą rozpraw sądowych z art 207 k.k. w Sądach Rejonowych w Bielsku-Białej w

Wydziale IX przy ul. Adres: ul. Bogusławskiego 24 oraz przy Wydział III ul. 1 Maj 9.
Pobierz listę rozpraw sądowychFormularz wprowadzania danych dla obserwatorek/obserwatorów sądowych

 Aktualności: Artykuł 207 KK - Monitoring śląskich sądów