Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Art. 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa

Art. 207 jest nieformalną grupą mężczyzn, którzy od września 2015 roku wspólnie działają przeciwko przemocy przy wsparciu Fundacja Pozytywnych Zmian. Ich celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet za pomocą środków teatralnych, parateatralnych i happenerskich. Członkowie grupy biorą na siebie odpowiedzialność za męski wymiar przemocy i podzielają przekonanie, że problemu nie da się rozwiązać bez udziału mężczyzn.

Jeszcze przed rozpoczęciem działań członkowie grupy pojechali do Islandii na wizytę studyjną, by spotkać się z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, zajmujących się problemem przemocy wobec kobiet. Z ich pomocą przygotowali plan działania i określili priorytety.

Art. 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa zadebiutowała organizacją happeningów, które towarzyszyły prezentacji wyników monitoringu śląskich sądów rejonowych pod kątem rozpraw z art. 207 w Katowicach i Warszawie.

Aktualności: Art. 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa

28. 11. 2015

Happening przed Sądem Rejonowym dla m. Warszawy i debata w Fundacji Feminoteka

25 listopada 2015 r. był początkiem 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć oraz Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. W ten właśnie dzień Fundacja Pozytywnych Zmian zorganizowała w Warszawie dwa wydarzenia dotyczące tematu przemocy domowej

20. 11. 2015

Po wyroku przemoc trwa dalej - relacja z happeningu

19 listopada pod Sądem Okręgowym w Katowicach odbył się happening „Po wyroku przemoc trwa dalej" przygotowany przez ART 207 Artystyczną Grupę Antyprzemocową i Fundację Pozytywnych Zmian. Celem happeningu było zwrócenie uwagi opinii publicznej na przytłaczającą ilość wyroków wydawanych w zawieszeniu w sprawach dotyczących przemocy domowej i nikłe stosowanie środków karnych oraz zapobiegawczych.

15. 11. 2015

Wizyta studyjna w Islandii

Spotkania, praca nad koncepcją działań naszej grupy, inspirujący, pomocni i życzliwi ludzie – tak można podsumować naszą islandzką przygodę. Wróciliśmy z nowymi pomysłami, naładowani pozytywną energią i gotowi do działań.