Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Jesteś tutaj:
  • Konsultacje projektu ustawy o jawności życia publicznego - stanowisko Fundacji Pozytywnych Zmian

Konsultacje projektu ustawy o jawności życia publicznego - stanowisko Fundacji Pozytywnych Zmian

03. 11. 2017

Przygotowywany przez koordynatora służb specjalnych projekt ustawy o jawności życia publicznego powstawał od wielu miesięcy, bez założeń i z pominięciem obowiązkowego wskazania w wykazie prac legislacyjnych.
Obecnie trwają ekspresowe konsultacje, z pominięciem minimalnego standardu określonego w uchwale RM regulującej prace rządu, który przewiduje co najmniej 14 dni na zgłoszenie uwag do projektu aktu prawnego. Obecny projekt ustawy ujawniono 24 października 2017 r., na konsultacje wyznaczono 6 dni roboczych, a już 1 stycznia 2018 r. ustawa ma wejść w życie.Niestety, z powodu narzuconego tempa konsultacji i późnego poinformowania o planowanym w ramach konsultacji spotkaniu w dniu 06.11.17 nie będziemy mogły w tym spotkaniu uczestniczyć.
Bardzo tego żałujemy, gdyż projekt ustawy zawiera zdecydowanie wiele pomysłów, które niestety, w obecnym kształcie, naszym zdaniem tylko pogłębią proceder i dadzą kolejne możliwości „unikania udostępniania informacji".

W ramach konsultacji podpisałyśmy wspólne stanowisko 34 organizacji pozarządowych, oraz wysłałyśmy nasze stanowisko -  Fundacji Pozytywnych Zmian.