Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Jesteś tutaj:
  • Jak reagować na przemoc? - warsztaty dla edukatorek i edukatorów

Jak reagować na przemoc? - warsztaty dla edukatorek i edukatorów

04. 10. 2017

Rozpoznawanie i reagowanie na przemoc, nie jest łatwe i zdarza się, że nie wiemy jakie mamy możliwości i jakie kroki możemy podjąć. Fundacja Pozytywnych Zmian serdecznie zaprasza na szkolenia wprowadzające z zakresu przeciwdziałania przemocy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą w placówkach wychowawczych i edukacyjnych, szkołach, domach kultury, organizacjach pozarządowych, projektach, świetlicach itp.

Szkolenie jest jednodniowe. Program szkolenia jest identyczny w każdym z miast. Zapisując się prosimy wybrać jedno szkolenie.
Jednocześnie informujemy, że wysłanie formularza zgłoszeniowego nie oznacza przyjęcia na szkolenie. O uczestnictwie poinformujemy e-mailowo. 
Szkolenie jest darmowe. Podczas szkolenia organizatorki zapewniają obiad(roślinny, wegański). 
Organizatroki nie pokrywają kosztów dojazdu czy noclegu.

Szkolenia odbędą się w:
Żywcu  - 24.10.2017 r. 
Katowicach - 28.10.2017 r. 
Bielsku-Białej - 11.11.2017 r.  Rekrutacja zakończona. INFORMACJĘ o uczestnictwie prześlemy 6.11.17. 
Zawierciu - 14.11.2017 r.  Rekrutacja trwa do 3.11.17, informację o uczestnictwie prześlemy do 6.11.17.


W programie warsztatów przewidziane są trzy bloki tematyczne:

  1. Przemoc w rodzinie: diagnoza zjawiska, zauważanie oznak stosowanej przemocy wobec dzieci i dorosłych, specyfika rozmowy z dzieckiem, reagowanie na przemoc, zgłoszenie odpowiednim instytucjom, uruchamianie procedury „Niebieskiej Karty”, prawa i obowiązki pracowników placówek szkolno-wychowawczych w zakresie przeciwdziałania i reakcji na przemoc. Przemoc a zjawisko dyskryminacji. Przemoc rówieśnicza jako powielanie schematów nabytych (5 godzin).
  2. Przeciwdziałanie przemocy w internecie, bezpieczne zachowania w sieci i reagowanie na cyberprzemoc: cyberbezpieczeństwo, zjawiska hejtu, cyberbulingu, sextingu. Przedstawienie zagrożeń wynikających z upubliczniania osobistych treści w internecie. Jak reagować, jakie podjąć kroki w sytuacji cyberprzemocy. Jak o temacie rozmawiać z dziećmi i młodzieżą ze wskazaniem narzędzi, scenariuszy, pomysłów na działania (2 godziny).
  3. Spotkanie ze specjalistką/specjalistą z Zespołu Interdyscyplinarnego – przedstawienie roli Zespołu Interdyscyplinarnego w systemie przeciwdziałania przemocy, przekazanie uczestnikom konkretnych informacji na temat zgłaszania przemocy w rodzinie, nawiązanie kontaktu (1 godzina).

 

Informacje dodatkowe:

W sumie czas trwania szkolenia to 8 godzin zegarowych (w tym przerwa obiadowa i krótsze przerwy organizacyjne). Organizatorzy zapewniają w ramach szkolenia darmowy obiad. Wszystkie uczestniczki i uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 

PROWADZĄCE

Moduł „przemoc w rodzinie”:
Renata Szczepańska
– psycholożka, specjalistka z dziedziny wiktymologii, konsultantka w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z sektorem finansów publicznych, pracowniczka samorządowa z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Autorka Programu Przeciwdziałania Przemocy „DOŚĆ PRZEMOCY” (nagrodzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i UNDP w 1997 roku). Współautorka publikacji: „O pomocy osobom pokrzywdzonym w Polsce – wdrażanie programów w powiatach i samorządach gminnych” (2002); „Poszanowanie godności ofiar przestępstw” (2002); „Interdyscyplinarność działań jako warunek skutecznej pomocy ofiarom przestępstw” w: praca zbiorowa pod red. T. Cieleckiego, J. B. Banach-Gutierrez, A. Suchorskiej „Pozycja ofiary procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe” (2008). Mediatorka i ekspertka – uczestniczka grupy zadaniowej powołanej przez Prezesa Rady Ministrów, działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości do opracowania założeń krajowego programu pomocy ofiarom przestępstw od 2006-2008. Koordynatorka na teren województwa śląskiego Programu Pilotażowego Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw (09.2007–30.06.2008 r.)

Moduł "przeciwdziałanie cyberprzemocy":
Anna Chęć
– współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian. Trenerka WenDo, Absolwentka Akademii Treningu WenDo – metody asertywności i samoobrony dla dziewczyn i kobiet. Pedagożka, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Edukatorka bezpiecznych zachowań w sieci. Aktywistka, animatorka, trenerka. Od lat zajmująca się edukacją nieformalną. 

 

W ramach projektu „Szanuję, bezpieczeństwo buduję” będziemy współpracować z lokalnymi organizacjami: Fundacją z Pomysłem, Stowarzyszeniem Tęczówka, Żywiecką Fundacją Rozwoju, ART 207 – Artystyczną Grupą Antyprzemocową, Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz.

Wydarzenia odbywają się w ramach projektu „Szanuję, bezpieczeństwo buduję” dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.