Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Jesteś tutaj:

Temida przeciwko przemocy

07. 05. 2017

Rozpoczynamy nowy etap naszych działań dotyczących prawnych i sądowych aspektów ochrony osób doświadczających przemocy pod hasłem „Temida przeciwko przemocy”. Najbliższe wydarzenie to bezpłatny warsztat przygotowujący do postępowania sądowego dla kobiet. A już wkrótce opublikujemy kolejny raport z monitoringu sądów, który prowadzimy od 2014 roku.

Śląskie sądy pod lupą

Zajmując się od lat przemocą wobec kobiet wiemy, że to od wyroku sądu zależy, czy osoba pokrzywdzona będzie mogła w końcu uwolnić się od przemocy i żyć w poczuciu bezpieczeństwa, co jest jednym z podstawowych praw człowieka.

Początkiem działań był nasz projekt, w ramach którego monitorowałyśmy sądy rejonowe w województwie śląskim pod kątem rozpraw z art. 207 kk czyli znęcania się nad osobą najbliższą. Przeanalizowałyśmy wtedy treść ponad 500 wyroków orzekanych w latach 2012-2014 w przestępstwach z art. 207 k.k. W opublikowanym raporcie alarmowałyśmy, że ponad 91 % z nich to tzw. wyroki w zawieszeniu, które nie są dla sprawców żadną karą, i – co najważniejsze – nie chronią kobiet przed przemocą. Ogromnym problemem jest także bardzo mała liczba orzekanych nakazów eksmisji wobec sprawców przemocy czy zasądzanych skierowań do obowiązkowego uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Aby nagłośnić problem wydałyśmy i rozesłałyśmy do sądów raport z rekomendacjami, a także organizowałyśmy happeningi pod sądami w Katowicach, Warszawie i Bielsku-Białej. Nagłaśniałyśmy przypadki wydawania wyroków w zawieszeniu i bardzo niskich wyroków za przemoc wobec kobiet. W ramach naszych działań obywatelskiej kontroli pracy sądów uczestniczyłyśmy – wraz z wolontariuszkami – w rozprawach dotyczących przemocy w rodzinie w charakterze obserwatorek.  Wspieramy także kobiety podczas rozpraw jako tzw. „osoby zaufania”.

Edukacja / informacja / wspieranie

Wkrótce opublikujemy kolejny raport z monitoringu sądów rejonowych województwa śląskiego z zakresu wydawanych wyroków o znęcanie z art. 207 Kodeksu Karnego, tym razem za lata 2015-2016, po nowelizacji prawa, która miała wpłynąć na orzecznictwo. Czy wpłynęła i jak? Odpowiedź znajdziecie w naszym raporcie.

18 maja 2017 r. organizujemy w Bielsku-Białej bezpłatny warsztat przygotowujący do postępowania sądowego dla kobiet, na którym adwokatki i psycholożka zapoznają uczestniczki warsztatów z przebiegiem rozprawy sądowej. Wyjaśnią, kto znajduje się na sali sądowej, jaka jest jego rola procesowa, jakie wynikają z niej obowiązki oraz uprawnienia. Psycholożka podpowie, jak prawidłowo przygotować się do składania zeznań i zminimalizować stres związany z uczestnictwem w czynnościach procesowych (przesłuchanie w toku postępowania przygotowawczego, przesłuchanie przed sądem orzekającym w sprawie).

Planujemy również opublikowanie poradnika dotyczącego obserwacji rozpraw z art. 207 k.k., by mogły razem z nami prowadzić je również inne osoby i organizacje w każdym mieście w Polsce. Obserwacje będziemy podsumowywać i publikować opracowane wnioski.

Kontynuujemy obserwacje rozpraw. Nadal towarzyszymy kobietom w sądach jako osoby zaufania.

Prowadzimy także punkt bezpłatnych porad prawnych dla osób doświadczających przemocy.

Oddajemy głos kobietom

Planujemy również wydanie książki z historiami kobiet, które doświadczyły przemocy i udało im się z niej wyrwać. Często pierwszym krokiem było dla nich spotkanie z adwokatką w naszym punkcie bezpłatnych porad prawnych, który prowadzimy od kilku lat. Część z nich wspierałyśmy także później, podczas rozpraw. Chcemy, by ich historie przeczytali sędzie i sędziowie. By mogli przekonać się, jakie są dalsze losy kobiet po powrocie do domu wraz ze sprawcą wieloletniej przemocy, który otrzymał karę „w zawieszeniu”.

Mamy nadzieję, że prowadzone przez nas działania doprowadzą do sytuacji, w której sądy będą orzekać w taki sposób, by mieć na względzie przede wszystkim dobro osoby doświadczającej przemocy.  Praca sądów i orzekane wyroki są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem przemocy i są ostateczną, a często jedyną formą pomocy osobom pokrzywdzonym

Dlaczego Temida?

Temida jest symbolem sprawiedliwości. Grecka bogini w jednej ręce dzierży wagę, a w drugiej miecz. Ma zasłonięte przepaską oczy, by bezstronnie osądzać. Jednak naszym zdaniem przepaska na oczach symbolizuje coś innego. To uprzedzenia, stereotypy, patriarchalna perspektywa i tradycja – wszystko to, co pozwala bagatelizować problem przemocy wobec kobiet. Wierzymy, że gdy Temida ściągnie przepaskę, zobaczy pełny obraz sytuacji. I stanie się wtedy prawdziwym symbolem sprawiedliwości – pozostającym ponad systemem i ponad ludźmi. Temida jest kobietą. I to ona wystąpi przeciwko przemocy wobec kobiet.

_________________________________________________________________________________________

Jesteśmy organizacją antyprzemocową - pomagamy kobietom doświadczającym przemocy.
Nasze motto brzmi: „Krok za krokiem do świata bez przemocy: kontrolujemy/edukujemy/pomagamy".
Nie otrzymujemy żadnych publicznych środków. Dlatego naprawdę bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia, aby móc dalej pomagać osobom doświadczającym przemocy.
Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania, wpłać darowiznę lub ustaw comiesięczną stałą wpłatę. Naprawdę każda złotówka jest ważna.