Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Jesteś tutaj:
  • Jak wyzwolić się od oprawcy? Bezpłatny warsztat dla kobiet doświadczających przemocy

Jak wyzwolić się od oprawcy? Bezpłatny warsztat dla kobiet doświadczających przemocy

23. 04. 2017

Uwaga: zmiana terminu warsztatu na początek lipca 2017 r. 


Najtrudniejsze dla kobiet doświadczających przemocy jest wykonanie pierwszego kroku. Opowiedzenie o swojej sytuacji, rozpoczęcie procedur i doprowadzenie ich do końca. System pomocy osobom doświadczającym przemocy nie ułatwia sprawy, dlatego kobiety latami tkwią w przemocowych związkach. Jeśli to również Twoje przeżycia, weź udział w bezpłatnym warsztacie dla kobiet, które kiedykolwiek doświadczyły lub obecnie doświadczają różnych form przemocy.

Fundacja Pozytywnych Zmian zaprasza na bezpłatny warsztat, podczas którego zostanie omówiony przebieg postępowania karnego od chwili jego zainicjowania aż do prawomocnego zakończenia. Szczegółowo opracowano zagadnienia dotyczące zainicjowania postępowania karnego przeciwko sprawcy przemocy, organów prowadzących to postępowanie oraz podejmowanych w jego toku czynności, jak również uprawnień przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Prowadzące warsztat adwokatki zapoznają uczestniczki warsztatów z przebiegiem rozprawy sądowej. Wyjaśnią, kto znajduje się na sali sądowej, jaka jest jego rola procesowa, jakie wynikają z niej obowiązki oraz uprawnienia.

Psycholożka podpowie, jak prawidłowo przygotować się do składania zeznań i zminimalizować stres związany z uczestnictwem w czynnościach procesowych (przesłuchanie w toku postępowania przygotowawczego, przesłuchanie przed sądem orzekającym w sprawie).

Osoby prowadzące warsztat:
adwokatka Monika Ramlow   
adwokatka Katarzyna Małacha-Kardasz
psycholożka Renata Szczepańska

Zapisy na warsztaty: Alina Kula – alina.kula@pozytywnezmiany.org, tel. 695176240

Miejsce: zostanie podane uczestniczkom szkolenia
Data: lipiec 2017 r. (szczegóły wkrótce)
Godzina: 17:00-19:30
Warsztat jest bezpłatny

Fundacja Pozytywnych Zmian od ponad pięciu lat pomaga osobom doświadczającym przemocy zgodnie z mottem: „Krok za krokiem do świata bez przemocy: kontrolujemy/edukujemy/pomagamy”. Prowadzi bezpłatny punkt porad prawnych i psychologicznych. Monitoruje rozprawy z art. 207 kk czyli znęcania się nad osobą najbliższą i przygotowuje raporty z rekomendacjami dla sądów. Działania Fundacji mają doprowadzić do polepszenia sytuacji osób doświadczających przemocy dzięki skutecznemu i sprawnemu systemowi pomocy. Jeśli chcesz wesprzeć nas w tych działaniach, przekaż 1% podatku wpisując KRS 0000412714 lub korzystając z programu do rozliczeń.